Call Center 02-0090555
E-Mail shipsmileservices@gmail.com

นินจาแวน ชวนลุ้นโชคใหญ่กับ “มหกรรม Lucky Draw แจกใหญ่ แจกจริง” เพียงส่งของกับนินจาแวนลุ้นรับ Vespa Primavera 150 และ Samsung S22

🎁 ของรางวัล 🎁 มูลค่ากว่า 300,000 บาท
1. มอเตอร์ไซค์ Vespa Primavera 150 1 คัน
2. โทรศัพท์ Samsung S22 5 เครื่อง

ระยะเวลากิจกรรม 1 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1
เริ่ม 1 ธ.ค. ถึง 7 ธ.ค. จับรางวัล 8 ธ.ค. 65
วันที่ประกาศรางวัล 8 ธ.ค. 65 ของรางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 2
เริ่ม 8 ถึง 21 ธ.ค. จับรางวัล 22 ธ.ค. 65
วันที่ประกาศรางวัล 22 ธ.ค. 65 ของรางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 3
เริ่ม 22 ธ.ค. ถึง 4 ม.ค. 66 จับรางวัล 5 ม.ค. 66
วันที่ประกาศรางวัล 5 ม.ค. 66 ของรางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 4
เริ่ม 5 ม.ค. 66 ถึง 18 ม.ค. 66 จับรางวัล 19 ม.ค. 66
วันที่ประกาศรางวัล 19 ม.ค. 66 ของรางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 5
เริ่ม 19 ม.ค. 66 ถึง 1 ก.พ. 66 จับรางวัล 2 ก.พ. 66
วันที่ประกาศรางวัล 2 ก.พ. 66 ของรางวัลโทรศัพท์ Samsung S22 1 เครื่อง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 6
เริ่ม 2 ก.พ. 66 ถึง 15 ก.พ. 66 จับรางวัล 16 ก.พ. 66
วันที่ประกาศรางวัล 17 ก.พ. 66 ของรางวัลมอเตอร์ไซค์ Vespa Primavera 150 1 คัน

รายละเอียดร่วมกิจกรรม
1. ทุกๆ การส่งของ 1 ครั้ง ผู้ส่งจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
2. ผู้ส่งจะต้องนำ Tracking ID มาลงทะเบียนผ่าน Google Form (https://forms.gle/8tEDMaWfyEyQBKGk7)
3. เลข Tracking ID ที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาแต่ละรอบ
4. ผู้ที่ได้รางวัลโทรศัพท์แล้ว มีสิทธิ์ได้รับมอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นกัน

ติดต่อเรา

  • 02-0090555
  • shipsmileservices@gmail.com
  • 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150