Call Center 02-0090555
E-Mail shipsmileservices@gmail.com

เปรียบเทียบอุปกรณ์ที่จะได้รับ

BASIC
2,500.-
ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาฐาน) 1 ชุด
ป้ายไวนิล (ขนาด 100 x 350 ซม.) 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
เจ้าหน้าที่อบรมถึงหน้าร้าน เฉพาะพื้นที่*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
STANDARD A
6,500.-
เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 1 เครื่อง
ตลับเมตร 1 อัน
เสื้อยืดคอกลมสีแดง 1 ตัว
ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาฐาน) 1 ชุด
สื่อโปสเตอร์ 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
เติมเงินเข้าระบบ Wallet 300 บาท
เจ้าหน้าที่อบรมถึงหน้าร้าน เฉพาะพื้นที่*
เครื่องสแสกนคิวอาร์โค้ด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
STANDARD B
6,500.-
ตาชั่งดิจิตอล 40 กก. 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 1 เครื่อง
เสื้อยืดคอกลมสีแดง 1 ตัว
ป้ายไวนิล (ขนาด 100 x 350 ซม.) 1 ชุด
สื่อโปสเตอร์ 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
เติมเงินเข้าระบบ Wallet 300 บาท
เจ้าหน้าที่อบรมถึงหน้าร้าน เฉพาะพื้นที่*
เครื่องสแสกนคิวอาร์โค้ด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
PREMIUM
19,999.-
ตาชั่งดิจิตอล 40 กก. 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสลิป 1 เครื่อง
เครื่องสแสกนคิวอาร์โค้ด 1 เครื่อง
เครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง
ตลับเมตร 1 อัน
กระดาษปริ้นสติกเกอร์ 2 ม้วน
กระดาษปริ้นสลิป 2 ม้วน
เสื้อยืดคอกลมสีแดง 1 ตัว
ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาฐาน) 2 ชุด
ป้ายไวนิล (ขนาด 100 x 350 ซม.) 1 ชุด
สื่อโปสเตอร์ 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
เติมเงินเข้าระบบ Wallet 1,000 บาท
เจ้าหน้าที่อบรมถึงหน้าร้าน (ทั่วประเทศ)*
กรณีต้องการเจ้าหน้าที่ไปสอนที่สาขา (บริษัทออกให้ 2,000 บาท)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
เต็มสูบ
99,999.-
ตาชั่งดิจิตอล 40 กก. 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสลิป 1 เครื่อง
เครื่องสแสกนคิวอาร์โค้ด 1 เครื่อง
เครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ* 1 ชุด
ตลับเมตร 1 อัน
กระดาษปริ้นสติกเกอร์ 1 ม้วน
กระดาษปริ้นสลิป 1 ม้วน
เสื้อยืดคอกลมสีแดง 3 ตัว
กระเป๋าผ้า 5 ชิ้น
ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาฐาน) 2 ชุด
ป้ายไวนิล (ขนาด 100 x 350 ซม.) 1 ชุด
ป้ายไฟยาว (ขนาด 50 x 350 ซม.) 1 ชุด
สติกเกอร์ตกเเต่งหน้าร้าน* 1 ชุด
สติกเกอร์โลโก้ตกแต่งฉากหลัง* 1 ชุด
สื่อโปสเตอร์ 1 ชุด
เคาน์เตอร์ขนาด (ขนาด 280 ซม.) 1 ชุด
ใบปลิวสาขา (ขนาด A5) 1,000 แผ่น
ป้ายไฟ (ขนาด 50 x 50 ซม.) 1 ชุด
บอร์ดติดประชาสัมพันธ์ และโต๊ะ 1 ชุด
กล่อง/ซอง/ซองกันกระแทก 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
เติมเงินเข้าระบบ Wallet 3,000 บาท
เจ้าหน้าที่อบรมถึงหน้าร้าน (ทั่วประเทศ)*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
FULL SET
199,999.-
ตาชั่งดิจิตอล 40 กก. 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสติกเกอร์ 1 เครื่อง
เครื่องปริ้นสลิป 1 เครื่อง
เครื่องสแสกนคิวอาร์โค้ด 1 เครื่อง
เครื่องอ่านบัตรประชาชน 1 เครื่อง
ชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ* 1 ชุด
ตลับเมตร 1 อัน
กระดาษปริ้นสติกเกอร์ 1 ม้วน
กระดาษปริ้นสลิป 1 ม้วน
เสื้อยืดคอกลมสีแดง 3 ตัว
กระเป๋าผ้า 5 ชิ้น
ธงญี่ปุ่น (พร้อมเสาฐาน) 2 ชุด
ป้ายไวนิล (ขนาด 100 x 350 ซม.) 1 ชุด
ป้ายไฟยาว (ขนาด 50 x 350 ซม.) 1 ชุด
สติกเกอร์ตกเเต่งหน้าร้าน* 1 ชุด
สติกเกอร์โลโก้ตกแต่งฉากหลัง* 1 ชุด
สื่อโปสเตอร์ 1 ชุด
เคาน์เตอร์ขนาด (ขนาด 280 ซม.) 1 ชุด
ใบปลิวสาขา (ขนาด A5) 1,000 แผ่น
ป้ายไฟ (ขนาด 50 x 50 ซม.) 1 ชุด
บอร์ดติดประชาสัมพันธ์ และโต๊ะ 1 ชุด
กล่อง/ซอง/ซองกันกระแทก 1 ชุด
ระบบโปรแกรมหน้าร้าน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด