fbpx

เช็คสถานะพัสดุ

ไปรษณีย์ไทย

เลขพัสดุ Tracking ที่มีการนำส่งที่สาขาชิปป์สไมล์ ที่ต้องกรอกเพื่อเช็คสถานะพัสดุ

ตัวอย่างเลขพัสด ไปรษณีย์ไทย

ตัวอย่างเลขพัสดุ EMS
EBXXXXX4405TH

ตัวอย่างเลขพัสดุ ลงทะเบียน
RFXXXXX7539TH

Flash Express

ตัวอย่างเลขพัสด Flash Express
TH0XXXXXVCM5D