Call Center 02-0090555
E-Mail shipsmileservices@gmail.com

บริการประกันพัสดุ SABUY MAXI

บริการประกันพัสดุ SABUY MAXI

บริการประกันพัสดุ SABUY MAXI 

 • ประเภทสินค้าที่ได้รับการคุ้มครอง
  ✅ เซรามิก เครื่องแก้วและส่งของที่แตกหักเสียหายง่าย
  ✅ สินค้าประเภทเปราะบาง
  ✅ สินค้าประเภทเครื่องดนตรี
  ✅ สินค้าประเภทที่มีการใช้แล้ว (มือ 2)
  ✅ วัตถุมงคล เทวรูป วัตถุบูชาทางศาสนา
  ✅ สินค้าประเภทอาหารแห้ง ขนม ของขบเคี่้ยว อาหารแปรรูป
  ✅ สินค้าประเภทผัก และผลไม้
  ✅ อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง
  ✅ สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหักง่าย
  ✅ สินค้าที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบทุกชนิด
  ✅ แบตเตอรี่รถยนต์/ รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่

  *คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อพัสดุ (ที่เกิดจากการขนส่ง)