Call Center 02-0090555
E-Mail shipsmileservices@gmail.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศผลการประกวดรางวัล ‘ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศผลการประกวดรางวัล ‘ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566’

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีพิธีมอบรางวัล “การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2566 หรือ Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023”..ปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 54 แบรนด์ แต่มีธุรกิจที่สามารถฝ่าฟันจนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพียง 12 แบรนด์ ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566)โดยแบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม, รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม, รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม, รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม, รางวัลแฟรนไชส์ไทย ค้าปลีกยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม และรางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย

โดยชิปป์สไมล์ เซอร์วิส เข้าชิง 2 รางวัล คือ
1. รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
2. รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

“ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้น ๆ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ที่สามารถทำได้จริง ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยังช่วยยกระดับให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จัก เกิดความมั่นใจในแบรนด์ของแฟรนไชส์ที่จะลงทุนอีกด้วย”

ติดต่อเรา

  • 02-0090555
  • shipsmileservices@gmail.com
  • 230 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150